TROMS OG FINNMARK STATSADVOKATEMBETER (Orgnr. 974758180)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974758180
Navn/foretaksnavn: TROMS OG FINNMARK STATSADVOKATEMBETER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Fr Nansens plass 17, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2503, 9267 TROMSØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.