NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TROMS (Orgnr. 974758725)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974758725
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TROMS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Grønnegata 122, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6070 Langnes, 9290 TROMSØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56935

Lenker til interne ressurser