SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO (Orgnr. 974759896)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759896
Navn/foretaksnavn: SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Ájastealli 5, 9520 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.310 - Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
NSD id-nummer: 21822

Lenker til interne ressurser