STATPED ALTA (Orgnr. 974759950)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974759950
Navn/foretaksnavn: STATPED ALTA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Follumsvei 33, 9510 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet