SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK (Orgnr. 974760061)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760061
Navn/foretaksnavn: SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE KARASJOK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 70
Forretningsadresse: NIITONJARGEAIDNU 28-30, 9730 KARASJOK
Forretningskommune: KARASJOK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113, 9735 KARASJOK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.310 - Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
NSD id-nummer: 21765

Lenker til interne ressurser