DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD (Orgnr. 974760282)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760282
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 59
Forretningsadresse: Ladebekken 50, 7066 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 2817

Lenker til interne ressurser