SAMEDIGGI / SAMETINGET (Orgnr. 974760347)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760347
Navn/foretaksnavn: SAMEDIGGI / SAMETINGET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 173
Forretningsadresse: Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Forretningskommune: KARASJOK
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 9621

Lenker til interne ressurser