FYLKESMANNEN I VESTLAND (Orgnr. 974760665)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760665
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I VESTLAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 300
Forretningsadresse: Njøsavegen 2, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57630

Lenker til interne ressurser