UTLENDINGSDIREKTORATET (Orgnr. 974760746)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760746
Navn/foretaksnavn: UTLENDINGSDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1004
Forretningsadresse: Hausmanns gate 21, 0182 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2098 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55570

Lenker til interne ressurser