NAMSFOGDEN I LILLESTRØM (Orgnr. 974760762)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760762
Navn/foretaksnavn: NAMSFOGDEN I LILLESTRØM
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Jonas Lies gate 20, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 94, 2001 LILLESTRØM
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet