RIKSREVISJONEN (Orgnr. 974760843)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760843
Navn/foretaksnavn: RIKSREVISJONEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 460
Forretningsadresse: Storgata 16, 0184 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6835 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 30000

Lenker til interne ressurser