NORGES MUSIKKHØGSKOLE (Orgnr. 974761106)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761106
Navn/foretaksnavn: NORGES MUSIKKHØGSKOLE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 480
Forretningsadresse: Slemdalsveien 11, 0369 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5190 MAJORSTUA, 0302 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21752

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet