KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE (Orgnr. 974761114)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761114
Navn/foretaksnavn: KULTURTANKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN NORGE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: Gullhaug Torg 2B, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4261 Nydalen, 0401 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 90.020 - Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21747

Lenker til interne ressurser