STATENS LEGEMIDDELVERK (Orgnr. 974761122)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761122
Navn/foretaksnavn: STATENS LEGEMIDDELVERK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 337
Forretningsadresse: Grensesvingen 26, 0663 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 240 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 7668

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet