ARBEIDSTILSYNET (Orgnr. 974761211)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761211
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 663
Forretningsadresse: Prinsens gate 1Statens Hus, 7013 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55500

Lenker til interne ressurser