KONKURRANSETILSYNET (Orgnr. 974761246)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761246
Navn/foretaksnavn: KONKURRANSETILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 111
Forretningsadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 439 Sentrum, 5805 BERGEN
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 1168

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet