SJØFARTSDIREKTORATET (Orgnr. 974761262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761262
Navn/foretaksnavn: SJØFARTSDIREKTORATET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 365
Forretningsadresse: Smedasundet 50A, 5528 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2222, 5509 HAUGESUND
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55920

Lenker til interne ressurser