SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN (Orgnr. 974761270)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761270
Navn/foretaksnavn: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 85
Forretningsadresse: Akersgata 8, 0158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3 Sentrum, 0101 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 10900

Lenker til interne ressurser