FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN (Orgnr. 974761319)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761319
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 557
Forretningsadresse: Holberg TerrasseStensberggata 27, 0170 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 325, 1502 MOSS
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57631

Lenker til interne ressurser