TOLLETATEN (Orgnr. 974761343)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761343
Navn/foretaksnavn: TOLLETATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 271
Forretningsadresse: Tollbugata 1, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2103 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 1408

Lenker til interne ressurser