REGJERINGSADVOKATEN (Orgnr. 974761378)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761378
Navn/foretaksnavn: REGJERINGSADVOKATEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 81
Forretningsadresse: Universitetsgata 8, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8012 DEP, 0030 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13503

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet