DATATILSYNET (Orgnr. 974761467)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761467
Navn/foretaksnavn: DATATILSYNET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 64
Forretningsadresse: Tollbugata 3, 0152 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13505

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet