FYLKESMANNEN I INNLANDET (Orgnr. 974761645)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974761645
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 262
Forretningsadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57632

Lenker til interne ressurser