TOLLREGION ØST-NORGE (Orgnr. 974762048)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974762048
Navn/foretaksnavn: TOLLREGION ØST-NORGE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 364
Forretningsadresse: Dokka 1B, 1671 KRÅKERØY
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8122 Dep., 0032 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.