FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK (Orgnr. 974762501)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974762501
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 213
Forretningsadresse: Anton Jenssens gate 4, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2076, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57633

Lenker til interne ressurser