TOLLREGION SØR-NORGE (Orgnr. 974762927)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974762927
Navn/foretaksnavn: TOLLREGION SØR-NORGE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 168
Forretningsadresse: Vestre Strandgate 21, 4611 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2103 Vika, 0125 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.