FYLKESMANNEN I AGDER (Orgnr. 974762994)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974762994
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I AGDER
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 178
Forretningsadresse: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57430

Lenker til interne ressurser