FYLKESMANNEN I ROGALAND (Orgnr. 974763230)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974763230
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I ROGALAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 184
Forretningsadresse: Lagårdsveien 44, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 STAVANGER
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13760

Lenker til interne ressurser