TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG (Orgnr. 974763516)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974763516
Navn/foretaksnavn: TOLL- OG AVGIFTSETATEN TOLLREGION VEST-NOREG
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 139
Forretningsadresse: Tollbodallmenningen 2A, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8122 Dep., 0032 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.