FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL (Orgnr. 974764067)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974764067
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 159
Forretningsadresse: Julsundvegen 9, 6412 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2520, 6404 MOLDE
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13755

Lenker til interne ressurser