FYLKESMANNEN I TRØNDELAG (Orgnr. 974764350)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974764350
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 284
Forretningsadresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57518

Lenker til interne ressurser