FYLKESMANNEN I NORDLAND (Orgnr. 974764687)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974764687
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I NORDLAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 170
Forretningsadresse: Moloveien 10, 8003 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1405, 8002 BODØ
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13756

Lenker til interne ressurser