ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK (Orgnr. 974764814)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974764814
Navn/foretaksnavn: ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Kalkviksveg 1, 8692 HATTFJELLDAL
Forretningskommune: HATTFJELLDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 14, 8691 HATTFJELLDAL
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 85.201 - Ordinær grunnskoleundervisning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57339

Lenker til interne ressurser