KOMPETANSE NORGE (Orgnr. 974788985)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974788985
Navn/foretaksnavn: KOMPETANSE NORGE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 191
Forretningsadresse: Karl Johans gate 7, 0154 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 236 Sentrum, 0103 OSLO
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25638

Lenker til interne ressurser