ETTERRETNINGSTJENESTEN E (Orgnr. 974789221)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974789221
Navn/foretaksnavn: ETTERRETNINGSTJENESTEN E
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Oslo mil/Akershus, 0015 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 800 Postmottak, 2617 LILLEHAMMER
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56996

Lenker til interne ressurser