NAV ØST-VIKEN (Orgnr. 974789310)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974789310
Navn/foretaksnavn: NAV ØST-VIKEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1031
Forretningsadresse: Gamle Tindlundvei 3, 1718 GREÅKER
Forretningskommune: SARPSBORG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 574, 1703 SARPSBORG
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56773

Lenker til interne ressurser