NAV ØST-VIKEN (Orgnr. 974789310)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974789310
Navn/foretaksnavn: NAV ØST-VIKEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1112
Forretningsadresse: Dronningens gate 1, 1530 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 300 ALNABRU, 0614 OSLO
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57709

Lenker til interne ressurser