NORGES HANDELSHØYSKOLE (Orgnr. 974789523)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974789523
Navn/foretaksnavn: NORGES HANDELSHØYSKOLE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 648
Forretningsadresse: Helleveien 30, 5045 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 2602

Lenker til interne ressurser