KOMPETANSE NORGE (Orgnr. 974795310)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974795310
Navn/foretaksnavn: KOMPETANSE NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 154
Forretningsadresse: Karl Johans gate 7, 0154 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 236 Sentrum, 0103 OSLO
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet