OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED KJELLER (Orgnr. 974796902)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974796902
Navn/foretaksnavn: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED KJELLER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 191
Forretningsadresse: Kunnskapsveien 55, 2007 KJELLER
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4 St.Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.