DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID NORAD (Orgnr. 974797054)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974797054
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- SAMARBEID NORAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 324
Forretningsadresse: Bygdøy allé 2, 0257 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1303 Vika, 0112 OSLO
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.210 - Utenrikssaker

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.