STATPED OSLO DIAMANTEN SKOLE SKOLE FOR ELEVER MED DØVBLINDHET (Orgnr. 974797100)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974797100
Navn/foretaksnavn: STATPED OSLO DIAMANTEN SKOLE SKOLE FOR ELEVER MED DØVBLINDHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Vetlandsveien 79, 0685 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.202 - Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet