UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN (Orgnr. 974798190)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974798190
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 928
Forretningsadresse: Kjølnes ring 56, 3918 PORSGRUNN
Forretningskommune: PORSGRUNN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 203, 3901 PORSGRUNN
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.