HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE (Orgnr. 974798808)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974798808
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 287
Forretningsadresse: Britvegen 2, 6410 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2110, 6402 MOLDE
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet