HØGSKOLEN I INNLANDET RENA (Orgnr. 974799030)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799030
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I INNLANDET RENA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 144
Forretningsadresse: Telthusveien 12, 2450 RENA
Forretningskommune: ÅMOT
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet