NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD BERGEN (Orgnr. 974799111)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799111
Navn/foretaksnavn: NORGES HANDELSHØYSKOLE AVD BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 648
Forretningsadresse: Helleveien 30, 5045 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet