UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD (Orgnr. 974799278)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799278
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 346
Forretningsadresse: Jon Lilletuns vei 9, 4879 GRIMSTAD
Forretningskommune: GRIMSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 509, 4898 GRIMSTAD
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet