NORD UNIVERSITET BODØ (Orgnr. 974799820)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799820
Navn/foretaksnavn: NORD UNIVERSITET BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1889
Forretningsadresse: Universitetsalléen 11, 8026 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 8049 BODØ
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet