ØRNES LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974799944)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974799944
Navn/foretaksnavn: ØRNES LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Sentrumsgården, 8150 ØRNES
Forretningskommune: MELØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 224, 8151 ØRNES
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.