RØDØY LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974800039)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974800039
Navn/foretaksnavn: RØDØY LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 8185 VÅGAHOLMEN
Forretningskommune: RØDØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.